Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

ΓΟΝΕΑΣ: Βασιλόπιτα ΣΥΓΑΠΑ στην Αθήνα

ΓΟΝΕΑΣ: Βασιλόπιτα ΣΥΓΑΠΑ στην Αθήνα: Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ – ΙΣΟΤΙΜΟΙ  ΆΝΘΡΩΠΟΙ Σας καλεί την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 201...

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Νόμοι κατά των μπαμπάδων. Ηνωμένο Βασίλειο-αλληλογραφία

If the UK family courts apply the tenders years theory & the European Court of Human Rights took the view that the German government had gone too far and found in favour of the father because the 'Tender Years Theory' effectively prevents children from having a family life with their fathers, can't UK fathers use this decision to make a claim to the European Court of Human Rights?
 Many thanks Dave. DAVIES, Philip
Subject: RE: Men are more likely to be sent to prison than women.
Dear Mr Mortimer
Thank you for your email.
I am afraid that I am not a lawyer and not qualified to give you any legal advice.
Best wishes Philip Davies MP Sent: 28 January 2013 08:24
To: DAVIES, Philip
Subject: Men are more likely to be sent to prison than women.
 Philip Davies MP. House of Commons. London http://www.philip-davies.org.uk/  28th Jamuary 2013.
 Dear Mr. Philip Davies MP,
 Please can you tell me if you think the information below can & should be used to take my case to the ECHR on the grounds that I have been discriminated against in the UK family courts because I am a father?
 Yours Sincerely, David Mortimer
The Tender Years Theory' is the root of the problem because it discriminates against fathers.
 http://www.humanrights.is/the-human-rights-project/humanrightscasesandmaterials/cases/regionalcases/europeancourtofhumanrights/nr/643
The European Court of Human Rights took the view that the German government had gone too far and found in favour of the father. 'Tender Years Theory' effectively prevents children from having a family life with their fathers.

According to Merrills in 'The Development of International Law by the European Court of Human Rights', (Manchester University Press, 1993), the European Court of Human Rights has adopted a cautious line when interfering in domestic jurisdiction. It has established a number of basic guidelines closely related to Article 31(3)(b) of the Vienna Convention which takes into account the, 'subsequent practice of the state in the application of the treaty'.
In layman's terms although something may be wrong, if the practice is long established, it can be ruled inadmissible by the European Court of Human Rights. For example, by limiting contact, the 'Tender Years Theory', effectively prevents children from having a family life with their fathers. Therefore it may be argued that the principle of 'maternal deprivation' contravenes,
Article 17
Nothing in this convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.
It may also be argued that because this theory is so prevalent in family proceedings that the courts are not functioning in an objective way and contravene,
Article 6

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013