Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Τα χρήματα είναι σπουδαιότερα από ένα γονέα.

Money Is More Important Than a Parent. By Don Hubin, Ph.D., Chair, Fathers and Families of Ohio Executive Committee. Don Hubin
Money is more important than a parent. We don’t express this view by our words, of course. But our actions scream it loudly.
Fathers and Families of Ohio is working with legislators to provide a fast, low-cost, effective way for nonresidential parents to have their court-ordered parenting time enforced. It is a scandal that we have a multi-billion dollar bureaucracy to enforce financial child support orders and, yet, we leave parents whose time with their children is denied on their own, with demonstrably ineffective, but very costly, mechanisms for protecting their relationship with their children.
https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/13732f6fa3d87730

Τα χρήματα είναι σπουδαιότερα από ένα γονέα. Δεν εκφράζουν την άποψη αυτή από τα λόγια μας, φυσικά. Μοιράζεται κραυγή στόχος μας είναι δυνατά.
Πατέρες και οικογένειες του Οχάιο εργάζονται με τους νομοθέτες να παράσχουν δήλωση μια γρήγορη, χαμηλού κόστους, αποτελεσματικό τρόπο για nonresidential γονείς πρέπει να έχουν δικαστική χρόνο ανατροφή των παιδιών τους σε εφαρμογή. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο ότι έχουμε μια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων γραφειοκρατία να επιβάλει τις παραγγελίες και Χρηματοοικονομικής Στήριξης παιδί, όμως, αφήνουμε τους γονείς των οποίων χρόνο με τα παιδιά τους μόνοι τους δεν γίνεται δεκτό, με αποδεδειγμένα αναποτελεσματική, αλλά πολύ δαπανηρή μηχανισμοί, για την προστασία της σχέσης τους με τα παιδιά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου