Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Κατάθλιψη μπαμπάδων

Το Πανεπιστήμιο του Exeter (UK) ασχολείται με την κατάθλιψη των μπαμπάδων με παιδί μικρής ηλικίας. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και θα έχετε άμεση απάντηση στα ελληνικά.
Fathers'                                          depression: University of                                          Exeter
Are                                            you the father of a child                                            aged 3-5 years? Have you                                            suffered from depression or                                            low mood at any time in your                                            life? The University of                                            Exeter would like your help                                            in an important new study                                            looking at fathers’                                            well-being and their role in                                            their family. You                                            can help by filling out a                                              short online survey here.
Fathers                                            who agree to take part in                                            the follow-up study and live                                            in Devon, Cornwall,                                            Somerset, Avon and London                                            will then be contacted for a                                            home visit where they will                                            take part in some play tasks                                            with their child and be                                            interviewed. All information                                            collected will be kept                                            strictly confidential and                                            stored securely. Please                                            email Abby                                              Higgins or call her on                                            01392 725019.
Στο link: http://edu.surveygizmo.com/s3/519789/Fathers-in-Focus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου