Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Εξαφανισμένα παιδιά: Διεθνής γραμμή 116000


Από το γραφείο του Πρωθυπουργού της Γαλλίας ανακοινώθηκε ο αριθμός κλήσης για εξαφανισμένα παιδιά από φυγή, γονική αρπαγή,  κτλ με αφορμή την ημέρα των εξαφανισμένων παιδιών, 25 Μαίου 2012, στο δωρεάν τηλέφωνο για 10 ευρωπαικές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα: 116 000.

Signaler les enfants disparus au 116 000

Publié le 30.05.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Fugue, enlèvement parental, disparition inquiétante... À la suite de la 10ème journée internationale des enfants disparus du 25 mai 2012, la Fédération nationale d’aide aux victimes et de médiation (Inavem) rappelle que le 116 000 est le numéro d’appel unique européen destiné à écouter et à accompagner les familles d’enfants disparus, fugueurs ou enlevés.
Entièrement gratuit, le 116 000 est accessible tous les jours, 24h/24. Il est opérationnel depuis 10 pays de l’Union européenne : Belgique, Danemark, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Slovaquie. Son but est d’offrir aux parents et aux familles : 
- un accueil et une écoute téléphonique, 
- un suivi des dossiers tout au long des procédures, 
- un accompagnement dans les démarches auprès des services d’enquête et des autorités judiciaires, 
- une orientation vers les administrations et les associations spécialisées, 
- une orientation vers un soutien psychologique si nécessaire.
Le site internet du « 116 000 enfants disparus » propose de retrouver en ligne tous les avis de recherche concernant les disparitions d’enfants en cours avec les numéros de téléphone à contacter en cas d’information à transmettre aux autorités compétentes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου